НОВИНИ ГРАД » Статті » Чистий дохід підприємства: як рахувати

Чистий дохід підприємства: як рахувати

Читати grad.ua у  

Ґрунтовний аналіз результатів операційної діяльності необхідний у підприємстві для об’єктивної оцінки ефективності господарювання та управління ним. Для цього розроблена ціла система економічних показників, що дозволяють всебічно розглянути результати діяльності та винести справедливий вердикт. Подібний аналіз корисний не лише для самого підприємця, а й необхідний для фактичних чи потенційних інвесторів. Також сукупність економічних показників складають обов’язкову фінансову звітність суб’єкта господарювання, яка регулярно направляється до контролювальних державних органів. Серед найвагоміших показників — чистий дохід, показник, що входить до балансу та звіту про фінансові результати, а також визначає ефективність економічної діяльності.

Чистий дохід підприємства: як рахувати

Сутність чистого доходу

Чистий дохід (виторг) підприємства — це сума коштів, яка залишається у його користуванні після виплати податків і обов’язкових державних зборів, зокрема ПДВ, акцизного та митного зборів. За основу для розрахунку береться валовий дохід, тобто сума всіх надходжень від здійснення звичайної господарської діяльності — реалізації товарів, послуг та робіт. Визначення чистого доходу можна зобразити за допомогою простої формули:

ЧД = ВД – ПДВ – ПП


Розшифровка формули:

ЧД — чистий грошовий дохід;

ВД — валовий дохід;

ПДВ — податок на додану вартість;

ПП — податкові платежі, які вираховуються з вартості продукції та сплачуються з доходу.

Всі юридичні особи, що перебувають на загальній системі оподаткування, сплачують Єдиний соціальний внесок, що також вираховується з доходу. Залежно від особливостей звичайної діяльності, до переліку обов’язкових платежів може додаватися акцизний збір — непрямий податок за споживання (користування, продаж) підакцизних товарів.

Чистий дохід у звітності

Чистий дохід у звітності

У балансі компанії чистому доходу присвячений клас 7 «Доходи та результати діяльності», крім рахунку 76, який призначений для відображення страхових виплат. Сам чистий дохід займає рахунок 70 та субрахунки, де за кредитом вказуються суми надходжень від різних видів діяльності, а за дебетом нараховуються непрямі податки.

Підрядність економічних показників

На основі чистого доходу розраховується чистий прибуток, як різниця між виторгом і повною собівартістю виробленої продукції чи наданих послуг. Саме чистий прибуток найбільше цікавить підприємця та інвесторів з точки зору забезпечення власних інтересів від економічної діяльності та можливості реінвестування в розвиток бізнесу.

Підрядність економічних показників

Що входить у дохід

Щоб правильно вирахувати чистий дохід, необхідно чітко визначити джерела його формування. До них входять:

  • Кошти від продажу товарів, робіт чи послуг або негрошові активи, які надійшли за бартерним обміном.
  • Авансові платежі за товари, роботи чи послуги.
  • Штрафи та пені, сплачені контрагентами за порушення ними умов договорів співпраці.
  • Вартість товарів чи послуг, що отримані на безоплатній основі (входить у дохід за середньоринковою ціною).
  • Суми кредиторської заборгованості, списаної контрагентом.
  • Позитивна (додатна) курсова різниця від операцій з іноземною валютою.

Особисті кошти (заробітна плата, спадок, подарунки) у доходи входити не можуть, навіть у приватному підприємстві чи в фізичної особи-підприємця. Навіть за умови їхнього внесення на підприємницький рахунок. Те саме стосується і помилково отриманих коштів, зарахованих на рахунок компанії. Позики (банківські чи від інших фінансових установ) також не вважаються доходом, оскільки мають бути повернені кредитору в обумовлений строк.
Схожі новини

Коментарі