НОВИНИ ГРАД » Новини компаній » Незалежна фахова науково технічна експертиза
Незалежна фахова науково технічна експертиза
Читать grad.ua в  

Згідно частини першої статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» Наукова і науково-технічна експертиза – це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об'єктів експертизи і підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об'єктів.

Зростання попиту на спеціальні знання в галузі технічних наук в умовах сьогодення ведення бізнесу є очевидним фактом. Задоволення таких потреб і здійснює незалежна фахова науково технічна експертиза.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» об’єктами такої експертизи можуть бути:

  • діючі об’єкти техніки (в тому числі військової) та промисловості, споруди, природні об’єкти тощо, стосовно яких виникає потреба отримати науково обґрунтовані експертні висновки;
  • проекти, програми, пропозиції різного рівня, щодо яких необхідно провести науково обґрунтований аналіз і дати висновок про доцільність їх прийняття, впровадження, подальшого використання тощо.

У ТОВ «НФЕ» незалежна фахова науково-технічна експертиза проводиться за авторською методикою дослідження, що була напрацьована тривалим досвідом наукових досліджень, тому експертні висновки (результати такої експертизи) різняться відповідною індивідуальністю. А потребу в замовлені таких експертиз підсилює систематичне вирішення нестандартних бізнес-ситуацій.

Характерною особливістю незалежної фахової науково-технічної експертизи є вимога про те, що участь у її проведенні бере не менше трьох вчених та саме тих, які володіють знаннями та досвідом у відповідному питанні. Питання, що має бути досліджено, має стосуватися насамперед їх наукової спеціальності та їх наукових досліджень за відповідним напрямком. Такий підхід в дослідженні виключає суб’єктивність результату. Проте в окремих випадках незалежна фахова науково-технічна експертиза може бути проведена й одних фаховим експертом. Крім того, в процесі такої експертизи використовуються в такій сукупності наукові методи і способи аналізу, що комбінація їх застосування дає можливість правильно з’ясувати проблему в господарській діяльності (бізнесу) та показати шляхи її вирішення.

Предметом незалежної фахової науково-технічної експертизи є найрізноманітніші питання, що пов’язанні з веденням бізнесу. Насамперед, потреба в такій експертизі виникає, у разі необхідності прийняти відповідне рішення щодо відповідних технічних характеристик обладнання, яке має бути використане в господарській діяльності.

Так, за результатом незалежної фахової науково-технічної експертизи, яка проведена вченим в галузі технічних наук за науковою спеціальністю: 05.14.04: промислова теплоенергетика, шляхом порівняння технічних показників та показників енергоефективності моделей чиллерів з функцією теплового насосу TXAETY 6660 виробництва RHOSS (Італія) та NRP 2406A2 0000 виробництва AERMEC (Італія), а також моделей чиллерів з функцією фрікулінгу (охолодження без використання роботи компресора) TCAEBY 6635 FI 10 виробництва RHOSS (Італія) та NSM2802 F A 00 виробництва AERMEC (Італія), з метою визначення найбільш технічно вигідного для використання в проекті будівництва терміналу, зроблені висновки про то, що:

  1. чиллер з функцією теплового насосу NRP 2406A2 0000 (AERMEC, Італія) має схожі розрахункові характеристики по холодопродуктивності в порівнянні з чиллером з функцією теплового насосу TXAETY 6660 (RHOSS, Італія) та більш привабливі характеристики по теплопродуктивності з кращими показниками по енергетичній ефективності (в режимі рекуперації тепла мають значний запас по тепловій потужності) зі зменшеними звуковими навантаженнями на оточуюче середовище;
  2. чиллер з функцією фрікулінгу NSM2802 F A 00 (AERMEC, Італія) в порівнянні з чиллером з функцією фрікулінгу TCAEBY 6635 FI 10 (RHOSS, Італія) має вищу холодопродуктивність як у режимі охолодження, так і у режимі фрікулінгу (охолодження без використання роботи компресора). При цьому у режимі фрікулінгу потужність на 43,6 кВт вище, що дозволить чиллеру компанії AERMEC раніше переходити в цей режим, тим самим бути більш енергетично ефективним в процесі роботи. Також чиллер компанії AERMEC має менший гідравлічний опір в порівнянні з чиллером компанії RHOSS. Одночасно, у чиллера компанії AERMEC є дещо вище звукове навантаження на оточуюче середовище на 0,7 дБ.

Висновки і обґрунтування такої експертизи дозволили суб’єкту господарювання прийняти правильне рішення.

Завдяки фаховим знанням вченого в галузі технічних наук за науковою спеціальністю: 05.09.08 - електроакустика та звукотехніка, оцінюючи технічні характеристики програмно-апаратного комплексу, в основі якого лежать технології віртуалізації і автоматизації, які мають індивідуальність, не виключаючи їх унікальність як об’єктів інтелектуальної власності, якими технічно спроможній управляти лише власник, неодноразово обґрунтовувалась відсутність конкуренції з технічних причин та наявність підстав для проведення замовником переговорної процедури закупівлі згідно з абзацом четвертим пунктом 2 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі».

Кожна незалежна фахова науково-технічна експертиза спрямована на встановлення об’єктивності та надання суб’єкту господарювання технічно-вірного рішення для використання в господарській діяльності. Тривалість проведення незалежної фахової науково-технічної експертизи до 7 (семи) робочих днів, що залежить від складності предмета дослідження та кількості документів, які потребують аналізу.
Коментарі