» » В Одессе проходит конференция «Архив. История. Современность» (видео)

В Одессе проходит конференция «Архив. История. Современность» (видео)

Архивисты из Польши, Греции, Бразилии, Молдовы и других стран приехали в Одессу для участия в третьей международной научно-практической конференции «Архив. История. Современность».

Этот форум, который проводится по инициативе государственного архива Одесской области, стал уже традиционным и с каждым годом собирает всё больше специалистов, посвятивших свою жизнь архивному делу.

В этом году форум посвящен двум столетним юбилеям: Украинской народной республики и государственной архивной службы.

Ирина Матяш, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины: Найперше завдання конференції, яка відбувається з ініціативи державного архіву Одеської області, це з’ясувати розташованість, локальність, локалізацію джерел історії української революції. Частина більша зберігається в українських архівах, інша частина – в зарубіжних архівах. Відтак, говорити саме про ці джерела і дискутувати, мабуть, про їхнє значення для історії України, можливо, вони вже запроваджені до наукового обігу, можливо - ні, але ті родзинки, які згідно з програмою ми передбачаємо почути, очевидно, стануть серйозним внеском у дослідження джерел історії Української революції.

Одесские архивисты в ходе конференции в очередной раз намерены привлечь внимание к своей наболевшей проблеме.

Лилия Белоусова, и. о. директора Государственного архива Одесской области: Привернути увагу громадськості і нашої влади до проблем архівної справи, які існують у нас в Одеській області, зокрема до Одеського архіву, який уже давно перебуває у таких приміщеннях, і потребує модернізації і покращення матеріально-технічного стану. Хочу підкреслити, це не архів нашого архіву, це архів нашої громади, це архів одеситів і громадян Одеської області і навіть більше – громадян, які проживають на півдні України. І це багатство треба зберігати у належних умовах. Ось чому будівля, нова будівля, спеціалізоване будівництво архіву буде одна із центральних проблем, які ми будемо обговорювати.

Вопрос о будущем архивов волнует участников конференции, приехавших из разных регионов страны. Обсуждения, дискуссии, обмен опытом с коллегами из разных стран помогают сформировать общее видение ситуации, определить роль архивов для современного общества.

Лариса Левченко, директор Государственного архива Николаевской области: Американські наші колеги кілька років тому дискутували між собою, що таке образ архіву, да, яким він виступає сьогодні в нашому суспільстві, і який він буде в майбутньому. І такий вчений Рендел Джимерсон порівняв архів із храмом, з в’язницею і з рестораном. Храм, тому що архівісти в процесі експертизи цінностей формують практично майбутнє. Що таке архівна в’язниця. Архів нагадує дійсно в’язницю, бо в нього і грати на вікнах, все замкнене і ми всі, дисципліна повинна бути в архіві. І третє питання – це ресторан. Це якість наших архівних довідників. Тобто, ми готуємо меню. В інших провідних країнах це все розвинулося до такого ступеню, що архіви стали центрами культури, науки.

Украинские архивисты говорят: даже в весьма сложных условиях делают всё возможное, чтобы приблизить работу архивов к европейским стандартам. И Государственный архив Одесской области является лидером в этом вопросе.

Лилия Белоусова, и. о. директора Государственного архива Одесской области: Йде дігіталізація архівних справ, архівних описів, ми повністю оцифрували науково- довідковий апарат, і сьогодні кожний користувач має таку можливість дистанційно опрацьовувати науково-довідковий апарат, знайомитися з описами фондів нашого архіву. Це ми перші в Україні, які досягли такого результату і дуже цим пишаємося. Це наші міжнародні зв’язки і доказ цьому - вже третя міжнародна конференція, яка відбувається у нас і яка присвячена саме архіву і участь архівістів в інших міжнародних конференціях.

Зарубежные участники конференции подчеркивают: сегодня необходимо тесное взаимодействие архивистов разных стран – как для обмена опытом, так и для восстановления исторических фактов.

Дорота Левша, старший специалист Института национальной памяти Польши: Наш інститут намагається договір підписати з Одеським архівом, і це будуть справи, які торкаються поляків, які загинули в 30-х роках в Україні. Наш інститут дуже подібний на інститут Гавкама, ну, так. Наша особливість, що в нас багато, багато матеріалів – 91 кілометрів матеріалів. Так, тобто, це один із найбільших архівів.

О необходимости установления и развития взаимодействия между архивистами и исследователями разных стран говорит и гость из Бразилии Фернандо Клабин. В рамках конференции он представит доклад, в котором приводятся факты о наличии связей между Бразилией и Украиной, и Одессой в частности.

Фернандо Клабин, Университет города Сан-Паулу (Бразилия): Мой доклад в том числе и об известном человеке Борисе Шнайдермане, он известный переводчик, который живет в Бразилии. Он родился в Умани, но свое детство провел в Одессе. Он был первым человеком, который организовал факультет изучения русской литературы в Сан-Паулу. У него была очень интересная жизнь, и его воспоминания о детстве в Одессе описаны ярко и красочно.

Конференция продлится два дня, в течение которых ученые, архивисты, историки, краеведы и другие специалисты презентуют 58 докладов, обсудят актуальные проблемы на заседаниях секций. Участники конференции также ознакомятся с уникальными документами по истории УНР и изданиями, подготовленными сотрудниками государственного архива Одесской области за последние несколько десятилетий.

Похожие новости

Комментарии

Гость


СМИ Украины:

Загрузка...